Allmänt sjukvårdsrelaterat

Din Vård
Bedriver konsumentjournalistik med inriktning på sjukvården, vilket innebär information och handfasta tips avsedda att stärka och hjälpa vårdkonsumenter i deras kontakten med vården.

FASS
Läkemedelsupplysning för allmänheten.

Internetmedicin
Information av fackmanna-mässig karaktär som riktar sig till och skall endast användas av svenska läkare. 

Läkemedelsverket
Producentobunden källa för läkemedelsinformation.

Netdoktor
Sida med information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och mediciner. 

Pion
En guide till information om hälsa och sjukdom.

PubMed
PubMed, tjänst från "the National Library of Medicine", USA. Över 14 miljoner artiklar från 50-talet och fram. 

Sjukhusbiblioteken
All slags information för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. 

f.d Sjukvårdsrådgivningen
Råd om vård. 

2nView
Privat företag som erbjuder sk second opinion inom cancer och hjärta-kärl.