Nyheter och Aktiviteter


2017-01-17

Ny medlemsavgift 2017

Ny medlems avgift från januari 2017 150 kronor/person oavsett drabbade eller närstående.

Läs mer

2016-10-17

World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016 

Vi möts på sju olika platser där läkare, kontaktsjuksköterskor och styrelsemedlem från Carpa finns på plats:

Läs mer

2016-08-16

Stripes challenge 2016

Stripe Challenge 2016 är ett initiativ för insamling till ett stipendium för vårdutveckling inom NET, som kommer ges ut av den Nordiska NET Tumörgruppen, NNTG.

Läs mer

2016-04-25

Medlemsmöte 21 maj

Carpa patientförening hälsar samtliga medlemmar välkomna till medlemsmöte i Stockholm den 21 maj.

Läs mer

2016-01-04

Årsmöte 2016, Patientseminarie och 25-årsjubileum

Carpa Patientförening håller årsmöte i Stockholm den 16 april 2016 Årsmötet följs av ett seminarium där vi får följa utvecklingen av behandling vad gäller NET diagnoserna och som avslutning på dagen samlas vi till en jubileumsmiddag, Carpa 25 år.

Läs mer

2015-08-24

World Net Cancer Awareness Day - WNCAD 2015

Carpa patientförening har nöjet att bjuda in dig till medlemsträff till World Net Cancer Awareness Day – WNCAD 2015 Årets WNCAD den 10 november fokuserar vi på att ses på olika platser i landet. Vi ses kl 18,00-20,00 WNCAD - För ökad kunskap om neuroendokrin cancer Onsdagen den 10 november 2010 utsåg det internationella NET-samfundet den 10 november till den årliga världsomfattande dagen för ökad medvetenhet om NET-cancer och uppmuntrar patienter, anhöriga, läkare och övrig vårdpersonal, såväl som andra att delta i vårt gemensamma arbete för ökad kunskap om neuroendokrin cancer och behovet av rätt ställda diagnoser och möjlighet till bästa möjliga behandling och vård.

Läs mer

2015-05-20

Stripes Challenge 2015

”if you don´t suspect it – you can´t detect it”. Ipsen Stripe Challenge är ett samarbete mellan läkemedelsföretaget Ipsen och Carpa patientförening i syfte att samla in pengar till forskning och utveckling av omhändertagandet av NET patienter i Sverige och Norden.

Läs mer

2015-03-05

Årsmöte 2015 & Patientseminarie

2015 årsmöte & patientseminarie äger rum den 9 maj

Läs mer

2015-02-17

Dalslandssimmet 2015

Den 18 Juli anordnades Dalslandssimmet i Bengtsfors för Carpa patientförening Det var blåsigt i Bengtsfors när Dalslandssimmet startade för första gången. Vattnet var 16.5 grader och de 17 deltagare var laddade. Åldern varierade från 11 upp till 62 år.

Läs mer

2014-10-09

World Net Cancer Awareness day 2014

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2014

Läs mer