Publicerad: 2014-10-09

World Net Cancer Awareness day 2014

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal  till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2014

Vi möts på fem olika platser där läkare, kontaktsjuksköterskor och  styrelsemedlem från Carpa finns på plats:

Umeå
Norrlands Universitetssjukhus, konferenssal Skiffersalen Cancercentrum östra entrén
Kontaktperson: Christine Backlund tfn 070-688 46 68
Uppsala
Akademiska Sjukhuset, Konferenslokal Wieselsalen,  Entren10 1tr
Kontaktperson: Monica Hurtig tfn 070-6346561
Stockholm
Karolinska Sjukhuset Solna, Kirurgisalan A6:04 i huvudbyggnaden
Kontaktperson: Lena Malm tfn 070-4135677
Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Konferenslokal Kammaren, Huvudentrén, Blå Stråket 5, 1 tr.
Kontaktperson: Lina Lilja 070-669 55 77
Lund
Ideon Lund, Hus Beta, Scheelevägen 17, Ingång 5, Konferenslokal Enoch Tulin
Kontaktperson: Tobias Kvant 070-846 22 90
 

Tema för kvällen är "Nationella vårdprogrammet - Lika vård för alla" . Föreläsare Eva Tiensuu Janson, professor. Föreläsningen sänds live från Uppsala med streaming till de övriga mötesplatserna. 

  • Tid: Kl 17.00 - 20.00 på alla mötesplatserna

Från kl 17.00 bjuds på förtäring och kl 18.15 - 19.15 live sändning och därefter diskussion och frågor.

  • Anmälan görs på info@carpapatient.se . V g ange mötesplats
  • Har du betalat medlemsavgift för 2014?  200 kr BG 5314-4929

Varmt välkomna!   Styrelsen Carpa patientförening

 

LIVE SÄNDNING -klicka här