Publicerad: 2015-08-24

World Net Cancer Awareness Day - WNCAD 2015

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2015
Vi möts på ett enkelt sätt för en fika och umgås på olika platser där läkare, kontaktsjuksköterskor och styrelsemedlem från Carpa finns på plats

Umeå
Lokal: Skiffersalen, södra entrén Norrlands universitetssjukhus
Föreläsare: Leg läkare Christina Kjellman och Leg läkare David Lindquist 

Göteborg
Lokal: Café Kronhuset, Postgatan 6-8, Göteborg
Representanter från Carpa samt Sahlgrenska är på plats 

Malmö
Espresso House "Stora" Malmö Centralstation
Skeppsbron 1, Malmö
Representant från Carpa finns på plats

Stockholm
Lokal: Astrid/Skandia salen. Adress Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q3:01.
Föreläsare: Dietist Malin Viklund, Kontaktsjuksköterska Lise-Lotte Karlsson, Doktor Kristina Linder-Ekberg, Mona Vinblad von Walter samt representant från Carpa finns på plats 

Örebro
Lokal: Örebro Universitetet, Forumhuset, Sal F120
Föreläsare: NET kirurg Göran Wallin, Kontaktsjuksköterska Marina Andersson 

Uppsala
Lokal: Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Enghofsalen, Ingång 50 BV
Föreläsare: Professor Barbro Eriksson, Kontaktsjuksköterska Anna-Klara Tufvesson och Marie Saarela

 

Eventuellt kommer vi att finnas på fler orter, detta publiceras på hemsidan.

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen besök hemsidan www.carpapatient.se 

Carpa bjuder på förtäring under kvällen.

 

Anmälan
Anmälan sker med mail till info@carpapatient.se

Uppge: Ort, Namn, Kontaktuppgift, ev allergier eller specialkost

 Sista anmälningsdatum: 31 oktober

 

Välkommen
Carpa patientförening