2016


2016-10-17

World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016 

Vi möts på sju olika platser där läkare, kontaktsjuksköterskor och styrelsemedlem från Carpa finns på plats:

Läs mer
2016-08-16

Stripes challenge 2016

Stripe Challenge 2016 är ett initiativ för insamling till ett stipendium för vårdutveckling inom NET, som kommer ges ut av den Nordiska NET Tumörgruppen, NNTG.

Läs mer
2016-04-25

Medlemsmöte 21 maj

Carpa patientförening hälsar samtliga medlemmar välkomna till medlemsmöte i Stockholm den 21 maj.

Läs mer
2016-01-04

Årsmöte 2016, Patientseminarie och 25-årsjubileum

Carpa Patientförening håller årsmöte i Stockholm den 16 april 2016 Årsmötet följs av ett seminarium där vi får följa utvecklingen av behandling vad gäller NET diagnoserna och som avslutning på dagen samlas vi till en jubileumsmiddag, Carpa 25 år.

Läs mer