Publicerad: 2016-01-04

Årsmöte 2016, Patientseminarie och 25-årsjubileum

Program:
10.00  Uppsamling med kaffe och smörgås
11.00  Årsmöte*
12.30  Lunch
13.45 Föreläsning av Staffan Welin, överläkare, Neuroendokrina kliniken, Uppsala Universitetssjukhus
14.30 Föreläsning av Malin Wiklund, dietist vid Karolinska Universitetssjukhuset
15.15 Kaffe
15.45 Föreläsning av Lars Björklund, präst, Sigtunastiftelsen
16.15 Workshops som leds av Kerstin Cedermark, sjuksköterska, Regionala Cancercentrat Stockholm/Gotland samt Lars Björklund.

Vi räknar med att avsluta kl 18.00 för att sedan åter samlas 19.30 för en gemensam middag.
Under middagen får vi dels höra lite om Carpas historia samt njuta av musikgruppen Intoned.

* Förutom vanliga årsmöteshandlingar kommer styrelsen att presentera förslag på nya stadgar

Plats:
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm

Kostnad:
100 kr per person exklusive middag.
300 kr per person för dagen inklusive medverkan på middag

Medlemsavgift för 2016 skall vara betald för att ta del av dagens arrangemang.

Betalning till Carpa patientförening BG 5314-4929

Anmälan senast den 3 april på via länk http://sv-e.invajo.com/event/carpa/carpa% C3%85rsm%C3%B6te2016%2Cpatientseminarieoch25%C3%A5rsjubileum

Om du inte kan registrera anmälan via länken går det bra att anmäla till Evolve, Petra Liljefors, telefon 0709-359846

Välkommen hälsar styrelsen Carpa patientförening i samarbete med:
Cancerfonden, Ipsen, Novartis och Pfizer

 

Vänligen notera att inkomna motioner skall vara styrelsen tillhanda innan den 29 februari brevledes eller via e-mail.