Publicerad: 2016-04-25

Medlemsmöte 21 maj

Program:

13.00  Samling med kaffe och smörgås

13.30  Medlemsmöte

Fastställande av nya stadgar som enhälligt antogs vid årsmötet 2016–04–16.
Se separat dokument (PDF)

14.00 Avslutning 

Plats:  Blekingegatan 16, Kvarterslokalen, Stockholm

Kostnad: fritt

Medlemsavgift för 2016 skall vara betald för att ta del av dagens arrangemang.

Medlemsavgiften betalas till Carpa patientförening BG 5314-4929

Anmälan senast den 15 maj på info@carpapatient.se  eller på tel. 0704135677

 

Välkommen hälsar styrelsen Carpa patientförening