Publicerad: 2016-10-17

World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016

Den 10 november välkomnar vi dig som NET (Neuro Endokrina Tumörer) patient, närstående, du som arbetar med vård av NET patienter, forskningspersonal till World NET Cancer Awareness Day - WNCAD 2016 

Vi möts på sju olika platser där läkare, kontaktsjuksköterskor och styrelsemedlem från Carpa finns på plats:

UMEÅ Onkologhuset, Shiffersalen
kontaktperson: Christine Backlund tfn 070 688 46 68

UPPSALA Akademiska sjukhuset, Ing 78, plan 1, Per Jacobsson-rummet

Kontaktperson Monica Hurtig tfn 070 634 65 61

STOCKHOLM KS aulan Rolf Luft L 100 (ligger höger om huvudentrén)
Kontaktperson: Maja Westerlund tfn 073 573 07 80

GÖTEBORG Lokal meddelas senare

Kontaktperson: Lina Lilja tfn 0706 69 55 77

LUND Lokal Konferensrum 5 Lasarettsgatan 40A Lund
Kontaktperson: Kerstin Schollin Borg 073-971 70 97

KALMAR Mötesrummet Synen Kalmar läns sjukhus

Kontaktperson: Ulrika Ploghed tfn 070-683 04 60

ÖREBRO Forumhuset, lokal F120, Örebro universitet
Kontaktperson: Inger Lind tfn 076 024 17 44
Tema för kvällen är "Tidig Upptäckt - Diagnos"
Föreläsare: Marcel Ewing. Föreläsningen sänds live från Göteborg med streaming till de övriga mötesplatserna.Tid: Kl 17.00 - 20.00 på alla mötesplatserna 

Från kl. 17.00 bjuds på förtäring och kl. 18.15 - 19.15 live sändning och därefter diskussion och frågor.
Anmälan görs på info@carpapatient.se. V g ange mötesplats

Har du betalat medlemsavgift för 2016? 200 kr BG 5314-4929


Varmt välkomna!
Styrelsen Carpa patientförening