Kontaktpersoner

Vill du bli kontakt eller stödperson för Carpa patientförening?

Ett av Carpa patientförenings prioriteringar är att ha lokala föreningar med kontakt och stödpersoner för medlemmar, sjukvårdspersonal och följa RCC strategi.

Som kontakt- / stödperson innebär det att Du:

  • Är Carpa patientförenings representant i regionen mot medlemmar och sjukvårdspersonal
  • Representerar Carpa vid RCC möten (vid behov)
  • Deltar i utbildning som kontakt-/stödperson

Är du intresserad? Kontakta Carpa patientförening via info (snabel a)carpapatient.se 

 

Kontaktinformation Carpa kontaktpersoner:

Umeå
Christine Backlund tfn 070-688 46 68
Uppsala
Monica Hurtig tfn 070-6346561
Stockholm
Lena Malm tfn 070-4135677
Göteborg
Lina Lilja 070-669 55 77
Lund
Tobias Kvant 070-846 22 90