Styrelsen

Carpa patientförenings styrelse jobbar ideelt med att påverka och sprida kunskap inom NET - NeuroEndokrina Tumörer

Carpa patientförenings årsmöte 2016 – styrelsens konstituerande

Styrelsen har efter årsmötet haft ett första styrelsemöte och konstituerat sig enligt följande:

Ordförande
Lena Malm

Vice ordförande
Lina Lilja

Sekreterare
Anna-Clara Tufveson

Vice sekreterare
Christine Backlund

Kassör
Inger Lind

Hedersledamot
Monica Hurtig

Suppleanter
Maj-Britt "Maja" Westerlund-Nilsson
Peter Brunius
Ulrika Ploghed

Valberedning
Katarina Sjunnesson Lilja
Natalie Richwald

Revisorer
Nina Malmlöf, ordinarie
Lars Levin, suppleant

Extern revisor
Elisabeth Ivarsson

Webbmaster
Mikael Björk

 

 

Uppdaterad 2016-06-22