[image]

World Net Cancer Awareness Day

Ett globalt initiativ:
World Net Cancer Awareness Day.
Den 10 november.


För ökad kunskap om neuroendokrin cancer

Därför utser nu det internationella NET-samfundet, ondagen den 10 november 2010, till den första årliga världsomfattande dagen för ökad medvtenhet om NET-cancer och uppmuntrar patienter, anhöriga, läkare och övrig vårdpersonal, såväl som andra att delta i vårt gemensamma arbete för ökad kunskap om neuroendokrin cancer och behovet av rätt ställda diagnoser och möjlighet till bästa möjliga behandling och vård.
Proclamation Big