Behandling

Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)
Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET).


Behandling med Vepesid/Cisplatin (2004)
Publicerad i Carpabulletinen 2004
Upphovsrätt till denna artikel har Leg. läkare Marie-Louise Fjällskog
Specialist inom endokrinologi och intern medicin, Uppsala akademiska sjukhus


Livskvalitet vid behandling med interferon/Sandostatin
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, bitr. avd.chef och PhD
Biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus


RF-behandling av levermetastaser vid hormonproducerande tumörer
Publicerad i Carpabulletinen 2006
Upphovsrätt till denna artikel har Per Hellman, Överläkare, Docent
Kirurgkliniken, Uppsala akademiska sjukhus


Röntgenundersökning av endokrina tumörer (1993)
Uppdaterad information (2016) gällande publicerad artikel i Carpabulletinen 1993
Upphovsrätt till denna artikel har Torbjörn Andersson, professor
Röntgenavdelningen USÖ, Universitetssjukhuset Örebro