Omvårdnad & sociala aspekter

Psykosociala frågor inom cancer-rehabilitering (1993)
Publicerad i Carpabulletinen 1993
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnar Norrlund, psykoterapeut
Vasa Läns Cancerförening, Finland


Vad är god omvårdnad?
Publicerad i Carpabulletinen
Upphovsrätt till denna artikel har Gunnel Larsson, bitr. avd.chef och PhD
Biträdande vårdenhetschef för Onkologisk Endokrinologi, Uppsala akademiska sjukhus