Patientberättelser

Mari´s MEN1 berättelse
"När jag tänker tillbaka hur mitt liv vart, känner jag igen mej ,har ju faktiskt vart lite ”konstig” Min kropp har betett sej som en läkare berättade på ett Carpamöte i Göteborg..."


Om mitt besök på Vidarkliniken (2009)
Barbro Hansson
I januari 2007 var jag på Vidarkliniken i Järna i två veckor. Jag fick min diagnos Midgut Carcinoid i somras och opererades i slutet av september. Vid något tillfälle tipsade min sjukhuskurator mig om Vidarkliniken och jag nappade direkt.


Sjukdomen (2008)
Upphovsrätt till denna artikel har Ann Hultqvist


Diagnos Carcinoid (2004)
Publicerad i Carpabulletinen 2004
Upphovsrätt till denna artikel har Agneta H-Franzén


Att vara en frisk sjukling
Publicerad i Carpabulletinen 1996
Upphovsrätt till denna artikel har Anders Edwartz